Hästens historia

Hästens historia sträcker sig flera miljoner år tillbaka i tiden och man räknar med att dess ursprungsförfäder levde för mellan 40-60 miljoner år sedan. De kallades för eohippus och var inte större än vår dags räv. Allt eftersom att åren gick utvecklades eohippusen och växte i storlek och anpassade sig efter den skiftande omgivningen. En av alla utvecklingar som skedde var att dess tänder anpassade sig till att äta gräs.

Utifrån eohippusen utvecklades tillslut två hästraser; asinus och equus. Den förstnämnda fortsatte att utvecklas och blev tillslut vad vi känner som åsnor och zebror, medan den andra blev grunden till urhästarna som kan härledas till de kallblodiga hästar vi har idag. Detta var en utveckling som skedde för ungefär fem miljoner år sedan. Om vi ser till dagens hästraser är przewalskihästen den enda häst som i direkt led tar oss tillbaka till urhästarna.

Domesticering av hästar

För cirka 6 000 år sedan började hästen tämjas och olika urhästar blandades och utvecklades. Tack vare benfynd som har hittats har en teori utvecklats där forskare är säkra på att det sedan urhästen har funnits ytterligare fyra hästraser som har lett fram till dagens moderna häst. Bland dessa hittas två ponnytyper samt två andra. Med hjälp av avel har dessa blivit till de hästar vi känner idag och spreds över världen med nomadernas resande.

De första hästarna som domesticerades var relativt små och mätte en mankhöjd på cirka 130 centimeter. De användes främst som transport- och mjölkdjur. När nomaderna kom till platser där hästarna ännu inte användes av människan föddes idén om att tämja djuren även där. Olika egenskaper syntes hos hästarna; allt från tjock och lurvig päls för att klara av det kalla klimatet i länderna från Ukraina till Sibirien, och lättare hästar att använda i öknen.

Flera användningsområden

När hästen först domesticerades var det främst ston som togs till vara på, delvis för att de var lätthanterligare men även för att de kunde bidra med mjölk. Om det föddes hingstar kastrerades de eller användes som kött. Det tros dock att detta ändrades ganska snabbt ju tamare hästen blev och ju mer tycke människan började fatta för det ståtliga djuret. Idag är hästen ett vanligt husdjur och används både som nyttodjur och för fritidsintressen.

Under åren har hästen tjänat oss människor både som mat, transport och arbets- och sällskapsdjur. Den har även använts inom krigföring. Den första dokumentationen över att hästarna användes i strid kommer från assyriska lertavlor som dateras år 890 före Kristus. Det är inte uppenbart varför människan började rida på hästar. Det tros ha sitt ursprung i samer som red på renar men kan också ha varit för att snabbare kunna driva in horder av djur.

Tekniker från medeltiden till nutid

Under Medeltiden utvecklades både aveln och hästhållningen rejält. När det kom till avel var det nu möjligt att ta fram olika typer av hästar med olika egenskaper, till exempel destrierhästen för strid, coursehästen med brett användningsområde och palfreihästen för ridning. Under den här tiden började även bättre och bekvämare sadlar tas fram och tillbehör som krävde metaller, såsom bett, sporrar, stigbyglar och hästskor, togs fram och fick en hög kvalitet.

Något annat som utvecklades under samma tidsperiod var ridkonsten och flera av de tekniker som idag används vid Spanska ridskolan i Wien härstammar från denna tidsålder. Spanska ridskolan är en högklassig ridakademi som grundades år 1729 men har anor redan från 1572. Namnet kommer från hästarna som de använde vid grundandet och än idag används hästar som härstammar från dessa, nämligen vita lipizzanerhästar. Varje vecka hålls föreställningar i ridkonst och två gånger om året turnerar de.

Idag främst som fritidssysselsättning

Idag är det väldigt vanligt att hästar används som en del av en fritidssysselsättning. Inom ungdomsidrott är ridningen den nästa största sporten i Sverige och den sjätte största totalt sett. En gren av hästsporten som är väldigt populär i vårt land är trav, vilken har både tusentals utförare och följare. Inom jordbruk är den dock inte längre särskilt vanlig då vi har gått över till att använda oss främst av olika maskiner.

Sammanfattning

Hästens historia sträcker sig 40-60 miljoner år tillbaka. På den tiden skilde den sig rejält från dagens hästar, bland annat i storleken som då var som en rävs. Efter att hästen domesticerades för cirka 6 000 år sedan har flertalet raser avlats fram, varav vissa går att spåra direkt till dagens raser. Under Medeltiden utvecklades ridkonsten vilken fortfarande används vid Spanska ridskolan i Wien. Idag används hästen främst som sällskapsdjur och är populär inom flera kretsar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *